Studijska in snemalna tehnika

Visokošolski učitelji: , Kos Andrej
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 61024
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Gradniki avdio sistema
 • Gradniki video sistema
 • Akustika (definicija in osnovne lastnosti, akustika prostorov, primeri akustičnih rešitev)
 • Avdio signali in mikrofoni (fizikalne osnove dinamičnih in kondenzatorskih mikrofonov, PPM/VU metri, simetrični avdio signali, smerne/frekvenčne karakteristike, X/Y in M-S stereo.
 • Avdio mešalne mize in snemalniki (vhodni/izhodni moduli, karakteristike ekvalizatorjev)
 • Zapis na feromagnetni material (sistemi z vrtljivo glavo, digitalni avdio snemalniki)
 • Kamere (osnovne lastnosti, slikovni senzorji (CCD/3CCD)
 • TV monitorji (video pretvornik, računalniški zasloni/video monitorji, Plazma, LCD, LED, OLED)
 • Video mešalne mize
 • Magnetoskopi
 • Digitalni zapis videa (digital Beta, DV in MiniDV, DVCPRO, DVCAM, Betacam SX, Digital S, HDCAM, DVCPRO 50, IMX 2000)
 • Obdelava videa (linaerna montaža, časovna koda (LTC, VITC), nelinearna montaža, karakter generator, video grafika, računalniška obdelava slike
 • TV osvetljava (svetlobna orodja, tip svetlobnega vira, kot osvetlitve, vloga svetlobnega vira, svetlobni stili, slikovni ključi
 • Virtualni studio (definicija pojma, princip delovanja, primeri virtualnih scen)

Cilji in kompetence:

Pregled in obvladovanje temeljnih in strokovnih znanj s področja audio vizualne producije. Poznavanje temeljnih zakonitosti obstoječih in novih medijev, poznavanje temeljnih zakonitosti oblikovanja ter ustvarjanja multimedijskih vsebin, poznavanje delovanja multimedijskih naprav.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje delovanja naprav studijske in snemalne tehnike stališča načina zajema vsebin (avdio in video), povezljivosti z drugimi napravami, sistemov za mešanje signalov ter uporabljanih formatov. Načini shranjevanja vsebin ter oddajanja v eter po različnih prenosnih poteh.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, praktični prikazi na laboratorijskih vajah.

Gradiva

 1. Television Production Book/ Copyright 1980-2006, Roger Inman and Greg Smith. http://www.tv-handbook.com/index.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije