Avdio inženiring

Visokošolski učitelji: Beguš Samo
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 61032
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Osnove akustike, lastnosti zvoka, akustika sluha, govor, meritve v akustiki in elektroakustiki, gluha soba, analiza akustičnih signalov, tvorjenje zvoka z glasbenimi instrumenti, elektroakustični pretvorniki, digitalizacija in snemanje zvoka, analogno-digitalni pretvorniki, naprave za reprodukcijo zvoka, sistemi za redukcijo šuma in dinamika, stereofonska reprodukcija, prostorski zvok, digitalno-analogni pretvorniki, hrup in vibracije, vpliv hrupa na ljudi, merjenje hrupa, analogna in digitalna obdelava akustičnih signalov, meritve popačenja akustičnih signalov, slepo ločevanje in izločanje signalov, izgubna in brezizgubna redukcija zvočnega zapisa, protokol MIDI.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovami akustike, meritvami v akustiki, meritvami hrupa, osnovami sluha ter s celotnim procesom snemanja zvoka od nastanka zvoka do zvočnega posnetka.

Predvideni študijski rezultati:

 • osnovah akustike
 • izvajanju in interpretaciji meritev akustičnih naprav in sistemov
 • tvorbi in redukciji zvočnega zapisa
 • digitalni in analogni obdelavi akustičnih signalov
 • meritvah in vplivu hrupa na človeka.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, praktični prikazi in laboratorijske vaje.

ai_nelin_pop ai_st_dekoder

Vizualizacija zvoka z akustično kamero v gluhi sobi:

ai_gs_ak1 Video

ai_gs_ak2 Video

Gradiva

 1. Thomas D. Rossing, Neville H. Fletcher: Principles of Vibration and Sound, Springer-Verlag, 2004.
 2. D.T. Blackstock: Fundamentals of physical acoustics, Wiley Interscience publication, 2000.
 3. William M. Hartmann: Signals, Sound and Sensation (Modern Acoustics and Signal Processing), Springer-Verlag, 2004.
 4. Jens Blauert and Ning Xiang: Acoustics for Engineers: Troy Lectures, Springer-Verlag, 2008
 5. David Howard and Jamie Angus: Acoustics and Psychoacoustics, Focal Press, 2001
 6. Keshab K. Parhi, Takao Nishitani: Digital Signal Processing for Multimedia Systems, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 1999.
 7. Atul Puri, Tsuhan Chen: Multimedia Systems, Standards and Networks, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 2000.
 8. J. D. Gibson: Multimedia in Communications: Directions and Innovations, Academic Press, San Diego 2001.
 9. FEFER, Dušan, JEGLIČ, Anton. Elektroakustika. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1992.
 10. A.Jeglič, D.Fefer: Osnove akustike, Akademska založba Ljubljana, 1992.

____________________________________________________________

Gluha soba na FE

Višina: 3.25 m do 3.75 m
Tla: 6 m x 6.5 m

Debelina absorpcijskega materiala: 75 cm
Prostor je podprt z gumijastimi podporami z lastno frekvenco 7 Hz.
Nosilna konstrukcija iz lahkega profiliranega železa, na tleh je nosilna jeklena mreža.

ai_gs1Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije