Multimedijska gradiva

Visokošolski učitelji: Meža Marko
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 61015
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Uvod v produkcijo in obdelavo multimedijskih gradiv. Elementi in formati multimedijskih gradiv. Prehod iz analogne produkcije v digitalno. Sistemi zajema, shranjevanja, distribucije in predvajanja multimedijskih gradiv. Tekst: Sistemi pisanja. Kodiranje teksta. Digitalne slike: Zajem in obdelava digitalnih slik. Vektorska grafika: Risanje vektorskih slik, delo z objekti, transformacije. Video: Zajem, obdelava in montaža digitalnega videa. Zvok: Zajem in vzorčenje zvoka. Obdelava zvoka. Sintetiziran zvok. Animacija: Osnove animacijskih tehnik. Produkcija digitalne animacije. Integracija multimedijskih gradiv. Različni pristopi organizacije.Strokovna odgovornost pri delu z multimedijskimi gradivi. Intelektualna lastnina in mehanizmi za ščitenje. Za vsak tip multimedijskega gradiva so podane tudi tehnike shranjevanja, distribucije in prikaza.

Cilji in kompetence:

Predstavitev osnov in postopkov priprave, obdelave in integracije večpredstavnih gradiv. Spoznavanje različnih vrst gradiv, ki sestavljajo multimedijske vsebine. Obvladati uporabo standardnih programskih orodij. Razumevanje priprave pisanih, avdio, video vsebin, animacije ter integracije vseh vsebin v večpredstavni izdelek.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje tehnik, postopkov in ozadja pri zajemu, ustvarjanju, produkciji in integraciji multimedijskih gradiv. Razumevanje tehnik in postopkov za shranjevanje, distribucijo in prikaz multimedijskih gradiv. Poznavanje izbranih orodij za delo z multimedijskimi gradivi.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje

Gradiva

  1. Savage T. M., Vogel K. E. An Introduction to Digital Multimedia. Jones & Bartlett Publishers, 2008, ISBN:0-7637-5052-2
  2. Mrinal Kr. Mandal. Multimedia Signals and Systems. Kluwer Academic Publishers, 2003, ISBN:1-4020-7270-8
  3. Havaldar P., Medioni G. Multimedia systems : algorithms, standards, and industry practices. Course Technology Cengage Learning, 2010, ISBN: 1-4188-3594-3Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije