Mobilni sistemi

Visokošolski učitelji: Kos Andrej

Visokošolski učitelji: , Pustišek Matevž
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 61016
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Pregled lastnosti frekvenčnega spektra
 • Značilnosti razširjanja radijskega signala
 • Osnove načrtovanja radijskih komunikacij
 • Zmogljivost radijskega kanala
 • Predstavitev celične strukture omrežij
 • Arhitekturne značilnosti tehnologije GSM
 • Vzpostavljanje govornih povezav
 • Tokokrogovni prenosi CSD in HSCSD
 • Paketni prenosi GPRS in EDGE
 • Značilnosti tretje generacije UMTS
 • Podatkovne nadgradnje HSxPA
 • Predstavitev prihodnjih generacij (4G)
 • Arhitekture podatkovnih, sporočilnih, lokacijskih in večpredstavnostnih storitev
 • Osnove lokalnih brezžičnih tehnologij (WLAN)
 • Nastavitve lokalnih omrežij (IP, radio, varnost)
 • Osnove osebnih brezžičnih tehnologij (WPAN)
 • Povezovanje Bluetooth in ZigBee
 • Osnove tehnologij kratkega dosega (WBAN)
 • Povezovanje RFID in NFC
 • Pregled satelitskih komunikacij
 • Razvoj satelitskih navigacij GPS in Galileo

Cilji in kompetence:

Pregledni predmet s področja mobilnih in brezžičnih tehnologij ter pripadajočih storitvenih platform. Razumevanje problematike brezžičnega prenosa s stališča radijskih komunikacij, zmogljivosti, varnosti in možnosti uporabe. Podajanje znanja za ustrezno izbiro nosilnih storitev in razumevanje povezanega delovanja posameznih brezžičnih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

Pridobitev znanja o osnovnih principih mobilnih sistemov, arhitekturnih modelih, gradnikih in protokolih ter o storitvah, ki so znotraj takšnih sistemov zagotovljene. Študent s tem pridobi širše razumevanje sestave telekomunikacijskih sistemov in storitev, ki na temeljijo na njih.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja s praktičnimi prikazi so namenjena razlagi vsebin predmeta, laboratorijske vaje pa poglabljanju pridobljenega znanja na praktičnih nalogah.
 • Predavanja potekajo v predavalnici z računalniško projekcijo. Laboratorijske vaje potekajo v laboratoriju z namensko strojno in programsko opremo z različnimi vrstami mobilnih in brezžičnih terminalov.

Gradiva

 1. Agrawal, D. P., Zeng, Qing-An, Introduction to wireless and mobile systems, Cengage Learning, 2011, 582 str., ISBN: 978-1-4390-6207-4
 2. Sauter, M., From GSM to LTE : an introduction to mobile networks and mobile broadband, Wiley, 2011, 414 str., ISBN: 978-0-470-66711-8
 3. Geier, J. Designing and deploying 802.11n wireless networks, Cisco Press, 2010, 499 str., ISBN: 978-1-58705-889-9Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije