Oblikovanje II

Visokošolski učitelji: Bovcon Narvika
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 61027
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Načrtovalska in ustvarjalna metodologija grafičnega oblikovanja.
 • Oblikovanje celostne grafične podobe: znak in logotip, tiskovine.
 • Spletna stran: analiza, koncept, organizacija informacij, navigacija, razdelitev ekranske ploskve, tipografija, barve, slike.
 • Uporabniški vmesniki.
 • Gibljiva grafika.
 • Animacija.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je študentom podati znanja in sposobnosti za oblikovno urejanja enostavnih besedil in slikovnega gradiva za tiskovine in za elektronske medije komunikacije.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje:
 • Teorija in praksa oblikovanja spletnih strani in uporabniških vmesnikov, animacij, gibljive grafike.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja in avditorne vaje.

Gradiva

 1. Philip B. Megs, Type & Image, Van Nostrand Reinhold, 1989, 200 str., ISBN 0-442-25846-1.
 2. Hiebert, Graphic Design Sources, Yale University Press, 1998, 224 str., ISBN 0-300-07461-1.
 3. Manovich, L. The Language of New Media. MIT, 2001.
 4. Strehovec, J. Besedilo in novi mediji. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije