Prenos multimedijskih vsebin

Visokošolski učitelji: Kos Anton
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 61020
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Definicija multimedijskih vsebin in pretokov.
 • Prenos multimedijskih vsebin od izvora do ponora.
 • Omrežja in protokoli za prenos multimedijskih vsebin.
 • Zaseganje in deljenje virov prenosnega omrežja.
 • Posredovanje multimedijskih podatkov.
 • Lastnosti in značilnosti prometnih karakteristik multimedijskih pretokov.
 • Tehnike upravljanja multimedijskega prometa.
 • Prenosne zahteve multimedijskih pretokov in načini njihovega prenosa: najpomembnejši prenosni parametri, interaktivnost in prenos v realnem času.
 • Problemi pri prenosu multimedijskih vsebin in zagotavljanja ustreznih prenosnih pogojev.
 • Zagotavljanje kakovosti storitve: definicije, osnovni principi, standardi, parametri, mere.
 • Načrtovanje in izbira prenosnega sistema.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je predstaviti elemente in tehnike prenosa multimedijskih vsebin, študente seznaniti z osnovnimi karakteristikami in zahtevami multimedijskega prometa ter pojasniti in utemeljiti kriterije izbire ustreznega prenosnega sistema za posamezne tipe multimedijskih vsebin.

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje osnov vseh prvin prenosa multimedijskih vsebin.
 • Poznavanje in razumevanje osnovnih prometnih karakteristik multimedijskih pretokov.
 • Poznavanje elementov prenosnega sistema in razumevanje njihovega delovanja.
 • Poznavanje osnovnih principov zagotavljanja ustreznih prenosnih pogojev.
 • Sposobnost izbire in načrtovanja prenosnega sistema za kakovosten prenos multimedijskih vsebin.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja in laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. Andleigh, Thakrar, Multimedia Systems Design, Prentice Hall, 654 str., ISBN 0-13-089095-2
 2. Andrew S. Tanenbaum, Computer networks, Prentice Hall, 891 str., ISBN 0-13-038488-7
 3. Shrinavas Vegesna, IP Quality of Service, Cisco Press, 343 str., ISBN 1-57870-116-3Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije