Obdelava zvoka, slik in videa

Visokošolski učitelji: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 61022
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

  • Vrste signalov, kvantizacija, vzorčenje in kodiranje. Frekvenčna analiza signalov in osnove digitalnih filtrov.
  • Lastnosti zvočnih signalov, širjenja zvoka in percepcije zvoka. Filtriranje zvoka in zvočni učinki.
  • Slikovni signali: lastnosti digitalnih slik, barvni sistemi; percepcijske lastnosti človekovega vida; kvaliteta slike, učinki na digitalnih slikah; filtriranje slik, izločanje šuma, glajenje, ostrenje; nelinearni filtri, izboljšava; analiza vsebine slike.
  • Video signali: značilnosti, formati zapisa, postopki obdelave videa.
  • Praktični postopki obdelave, urejanja in montaže zvoka, slik in videa.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je predstaviti osnovne postopke digitalne obdelave signalov ter njihove uporabe. Skozi uporabo programske opreme spoznati študente z osnovami omenjenih postopkov, na demonstracijskih primerih pa še njihovo tipično uporabo, možnosti in omejitve. Študent bo obvladal lastnosti in tehnične omejitve pri zajemu, obdelavi in predstavitvi zvočnih in slikovnih gradiv.

Predvideni študijski rezultati:

  • Poznavanje osnov obdelave digitalnih signalov od zajema do reprodukcije. Razumevanje principov delovanja orodij za obdelavo zvoka, slik in videa.
  • Obvladovanje izbranih orodij za delo z zvokom, sliko in videom.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, praktični prikazi, seminar in laboratorijske vaje.

Gradiva

1. T. Acharya, A. K. Ray: Image processing, Principles and Applications, Wiley, 2005.
2. A. Bovik: Handboork of Image and Video Processing, Academic Press, 2000
3. M. Jago: Video Production with Adobe Premiere Pro CS5.5 and After Effects CS5.5: Learn by Video, Peachpit Press, 2012
4. Adobe Photoshop 7.0 Učilnica v knjigi, Pasadena, 2002Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije