Terminali in aplikacije

Visokošolski učitelji: Meža Marko
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 61029
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Komunikacija med človekom in strojem, delovanje človeških čutil in možganov, objektivna in subjektivna percepcija, pomen ergonomije.
 • Lastnosti terminalne opreme: vhodno-izhodne naprave, povezljivost, zgradba, funkcionalnost.
 • Načrtovanje in razvoj aplikacij z upoštevanjem specifičnih omejitev različnih terminalov in operacijskih sistemov.
 • Načrtovanje in razvoj mobilnih spletnih aplikacij prilagojenih prikazu na poljubnem terminalu.
 • Načrtovanje in razvoj uporabniških vmesnikov za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je podati koncepte razvoja novih aplikacij za različne vrste uporabniških terminalov ter prikazati probleme pri prilagajanju vsebin za specifične lastnosti terminalske opreme. Študenti bodo pridobili razumevanje tehnoloških razlik med sodobnimi napravami in sposobnost vzpostavitve kompatibilnih multimedijskih storitev na različnih napravah.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje lastnosti in omejitev terminalne opreme, problemov pri načrtovanju uporabniških vmesnikov ter problemov pri interakciji med človekom in strojem. Razumevanje osnovnih postopkov in zahtev pri načrtovanju terminalne opreme, uporabniških vmesnikov in prilagodljivih aplikacij.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • individualno delo,
 • projektno delo,
 • sodelovalno učenje.

Gradiva

 1. Russell Beale, Alan J. Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd: Human-computer Interaction, Prentice Hall, (February 1997), 1997, ASIN 0134372115
 2. Steve Krug: Don’t Make Me Think!, A common sense approach to web usability, Second Edition, New Riders Publishing, Berkeley, California USA, 2006, ISBN 0-321-34475-8
 3. Serengul Smith-Atakan: Human-Computer Interaction, Middlesex University Press, 2006, ISBN-13: 978-184480454-2Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije