Personalizacija

Visokošolski učitelji: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 5
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 61031
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Principi opisovanja, indeksiranja in iskanja informacij in vsebin. Semantično (pomensko) opisovanje vsebin, metapodatki, ontologije in standardi.
 • Principi in delovanje iskalnih sistemov, uporaba spletnih iskalnikov za iskanje dokumentov in multimedijskih vsebin.
 • Spremljanje uporabnika pri uporabi vsebin in modeliranje njegovih preferenc. Uporabniku prilagojene vsebine, storitve in naprave.
 • Tehnologije in uporaba priporočilnih sistemov.
 • Uporaba personalizacije v socialnih omrežjih, e-trgovini, pametnih napravah in informac. sistemih. Problematika varnosti, zasebnosti in zaupanja pri uporabi personaliziranih storitev.

Cilji in kompetence:

Predstavitev tehnologij in uporabe personaliziranih (uporabniku prilagojenih) storitev. Seznanitev z delovanjem iskalnih in priporočilnih sistemov ter njihovo uporabo za poenostavljeno, učinkovito in uporabniku prijaznejše iskanje vsebin ter dostop do aplikacij in storitev.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje osnovnih konceptov in problemov personalizacije ter priporočilnih sistemov. Poznavanje načinov uporabniku prilagojenega iskanja in priporočanja vsebin. Razumevanje semantičnih metapodatkov, priporočilnih sistemov ter personaliziranih storitev, ter poznavanje področij uporabe.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, praktični prikazi, avditorne in laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. Ricci F., Rokach L., Shapira B., Kantor P.B., Recommender Systems Handbook, Springer, New York, 2011, 842 str.
 2. Baeza-Yates R., Ribeiro-Neto B., Modern Information Retrieval, ACM Press, New York, 1999, 340 str.
 3. Hand, D. Smyth, P. Principles of data mining, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2001, 546 str.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije