Praktično usposabljanje


Število kreditnih točk: 20
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 30
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Spoznavanje študenta z delovnim okoljem, kjer se seznani s praktičnimi problemi s področja multimedije in z načini njihovega reševanja, pri čemer uporablja znanja in spretnosti, pridobljene med študijem.

Informativno spoznavanje gospodarske družbe, podjetja, zavoda.
Spoznavanje delovanja proizvodnega oziroma delovnega procesa ali storitvene dejavnosti.
Aktivno vključevanje v proizvodni ali delovni proces.
Priprava na izdelavo morebitnega diplomskega dela.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije