Diplomsko delo


Število kreditnih točk: 10
Semester izvajanja: poletni
Študijski program od študijskega leta 2014/15Opis predmeta

Študent v diplomskem delu, ki ga izdela pod vodstvom izbranega mentorja s Fakultete za elektrotehniko UL, dokaže, da je sposoben samostojnega reševanja problemov s področja multimedije.

V diplomskem delu študent samostojno obdela strokovni problem, pri katerem izkaže svojo ustvarjalno sposobnost za razvojno in raziskovalno delo, predvsem pa zmožnost, da pridobljeno znanje uspešno in celovito uporabi pri izdelavi svojega dela. Diplomsko delo je lahko tudi rezultat dela več študentov, pri čemer mora biti jasno razviden prispevek posameznega študenta.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije