Osnove tehnike


Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 3
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Predmet sistematično obravnava izbrane teme elektrotehnike s poudarjenim prehodom od eksperimentov k fizikalnim pojavom. Uvaja opis fizikalnih pojavov, ki jih srečujemo v telekomunikacijah in razvija naravoslovno usmerjeno analitično-sintetično mišljenje. Študent osvoji principe delovanja komunikacijskih multimedijskih sistemov. Pri laboratorijskih vajah se seznanijo z osnovnimi načini merjenja fizikalnih količin v multimedijskih sistemih.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije