Medijsko sporočanje


Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 5
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Predmet podaja osnovne komunikacijske zakonitosti, njihovo interpretacijo in aplikacijo na področju multimedijskega komuniciranja, znanja in veščine, ki omogočajo analizo, kritično ocenjevanje in oblikovanje različnih multimedijskih sporočil.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije