Vizualne komunikacije in psihologija


Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 8
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Osnovni namen predmeta je spoznavanje značilnosti, principov in pomena delovanja vizualnih komunikacijskih sredstev, za potrebe razumevanja temeljnih zaznavnih zakonitosti, predvsem zakonitosti vidnega zaznavanja in razumevanje uporabe teh zakonitosti v (multi)medijskem i vizualne komunikacije (vključno z delovanjem v virtualni stvarnosti in v kiberprostoru). Program omogoča tudi spoznavanje in kritično presojo vpliva in pomena vizualne komunikacije v našem življenju.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije