RTV sistemi


Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 13
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Namen predmeta je seznaniti študenta z arhitekturo in delovanjem sistemov za distribucijo radijskih in televizijskih signalov. Predmet zajema osnove radijskih in televizijskih tehnologij, analogne in digitalne distribucijske sisteme, RTV storitve in sisteme za njihovo izvajanje ter standardizacijo na tem področju.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije