Objektno programiranje


Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 14
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Namen predmeta je seznaniti študenta s koncepti in principi objektno usmerjenega programiranja. Slušatelj bo usposobljen za samostojno snovanje objektno zasnovanih programov v programskem jeziku Java.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije