Obdelava zvoka, slik in videa


Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 22
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Namen predmeta je predstaviti osnovne postopke digitalne obdelave signalov ter njihove uporabe. Skozi uporabo programske opreme spoznati študente z osnovami omenjenih postopkov, na demonstracijskih primerih pa še njihovo tipično uporabo, možnosti in omejitve. Študent bo obvladal lastnosti in tehnične omejitve pri zajemu, obdelavi in predstavitvi zvočnih in slikovnih gradiv.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije