Multimedijska produkcija


Koda predmeta: 23
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Cilj premeta je seznaniti študente z osnovami avdiovizualne produkcije. V prvem delu bodo študentje spoznali osnovne funkcionalnosti opreme in procesov za obdelavo avdio, video in multimedijskih vsebin. Znanje bodo praktično uporabili pri izdelavi individualnih projektov, ki jih bodo javno predstavili. Na ta način se bodo celovito seznanili z raznolikimi segmenti in fazami produkcijskega procesa in se usposobili za sistematično vodenje tovrstnih projektov.

Gradiva