Ekonomika


Koda predmeta: 26
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Cilj predmeta je študentom predstaviti osnovne ekonomske koncepte, njihove povezave in vlogo v poslovno – investicijski analizi. Ekonomski koncepti so osnova za razumevanje in ocenjevanje finančnega položaja in uspeha poslovanja projekta, programa ali celotnega podjetja. Seznanijo se z metodami in tehnikami vrednotenja projektov in izdelavo poslovnega načrta za projekt.

Gradiva