Oblikovanje II


Število kreditnih točk: 12
Semester izvajanja: poletni, poletni
Koda predmeta: 27
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Namen predmeta je študentom podati znanja in sposobnosti za oblikovno urejanja enostavnih besedil in slikovnega gradiva.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije
  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije