Terminali in aplikacije


Število kreditnih točk: 12
Semester izvajanja: poletni, poletni
Koda predmeta: 29
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Namen predmeta je podati koncepte razvoja novih aplikacij za različne vrste uporabniških terminalov. Prikazati probleme pri prilagajanju vsebin na specifične lastnosti terminalske opreme. Študenti bodo pridobili razumevanje tehnoloških razlik med sodobnimi napravami in sposobnost vzpostavitve kompatibilnih multimedijskih storitev na različnih napravah.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije
  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije