Standardizacija


Število kreditnih točk: 12
Semester izvajanja: poletni, poletni
Koda predmeta: 30
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Namen predmeta je seznaniti študenta s pomembnejšimi multimedijske in komunikacijskimi standardi. Študent pridobi vpogled v pomen standardizacije ter postopke standardizacije. Študent razume in bo seznanjen s standardiziranimi formati zapisa multimedijskih podatkov ter s standardiziranimi protokoli za distribucijo in komunikacijo v multimedijskih sistemih.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije
  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije