Praktično usposabljanje

Visokošolski učitelji: Flisar Karel
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 33
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Osnovni cilj praktičnega usposabljanja je spoznavanje okolja, kjer bodo študenti zaposleni po zaključenem izobraževanju. V okviru praktičnega izobraževanje imajo možnost preverjanja pridobljenega znanja. Študent se v delovnem okolju seznani s projektnim delom, pridobi praktične izkušnje pri delu s profesionalno opremo, aktivno vključevanje v delovne naloge ter razumevanje poslovnih procesov.

Gradiva

Domača stranŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije