Diplomska naloga


Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 35
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Diplomska naloga z zagovorom je končna oblika ocenjevanja usposobljenosti študenta visokošolskega strokovnega študijskega programa. Predstavlja vsebinsko zaokroženo samostojno delo študenta, ki pokaže, da si je v času študija pridobil potrebno znanje s področja multimedijskih komunikacij.

GradivaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije