Akustika prostora in psihoakustika

Visokošolski učitelji: Policardi Franco
Število kreditnih točk: 12
Semester izvajanja: zimski, zimski
Koda predmeta: 34
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Razumevanje delovanja človeškega slušnega sistema in razvoj sedanje stopnje tehnologije uporabne na področjih medijev in komunikacij.
Študent je sposoben izbrati ustrezne akustične in elektroakustične tehnologije in naprave za gradnjo interaktivnih večpredstavnih storitev ter snemanje in ojačevanje zvoka v živo.

Uvod v prostorsko akustiko: pojem zvočnih virov, pojem propagacije zvoka in načini pridobivanja akustičnih parametrov.
Uvod v psihoakustiko: pojem ušesno-možganskega sistema, prostorska percepcija zvoka, pojem simulacije zvoka, načini uporabe akustičnih parametrov.
Elektroakustični mediji, naprave in sistemi: zgodovinski in tehnološki pregled, akustično maskiranje, procesiranje signalov za auralizacijo, simulacija zvoka v virtualnih in realnih prostorih, 3D zvočna reprodukcija in sistemi virtualne resničnosti.
Elektroakustične storitve, interaktivna uporaba akustičnih parametrov pri dogodkih v živo, naprave za prikaz akustičnih parametrov.

Gradiva

1. Hugo Fastl, Eberhard Zwicker, Psycho-acoustics, facts and models, Springer Verlag, 2007, ISBN-10 3-540-65063-6 2nd edition.
2. Michael Vorländer, Auralization, Springer Verlag 2007, ISBN 978-3-540-48829-3Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije
  • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije