Multimedijske komunikacije - 1. letnik - Multimedijske komunikacije

Koda predmeta1. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 1. semester 
64501Multimedijske tehnologije IOST45030751757SLO
64502Oblikovanje IOSP45030751506SLO
64503Osnove tehnikeOST45030751506SLO
64504Telekomunikacijske naprave in omrežjaOST45030751506SLO
64505Medijsko sporočanjeOSP30030601255SLO
 Skupaj 1. semester      30 
 2. semester 
64506Internetni sistemiOST45030751506SLO
64507Postopki obdelave signalovOST45030751757SLO
64508Vizualne komunikacije in psihologijaOSP45300751506SLO
64509Tehnike programiranjaOST45030751506SLO
64510Strokovna angleščinaISP30300601255SLO
64511Akustika prostora in psihoakustikaIST30030601255SLO
 Skupaj 2. semester      30 
 Skupaj 1. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet