Multimedijske komunikacije - 2. letnik - Multimedijske komunikacije

Koda predmeta2. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 3. semester 
61011Multimedijske tehnologije IIOST45030751506SLO
61012Spletne tehnologijeOST45030751757SLO
61013RTV sistemiOST45030751506SLO
61014Objektno programiranjeOST45030751506SLO
61024Studijska in snemalna tehnikaIST30030601255SLO
61032Avdio inženiringIST30030601255SLO
 Skupaj 3. semester      30 
 4. semester 
Digitalna tehnika IST30030601255SLO
61015Multimedijska gradivaOST45030751506SLO
61016Mobilni sistemiOST45030751757SLO
61017Dinamični spletOST45030751506SLO
61018Projektno vodenjeOSP45030751506SLO
61027Oblikovanje IIISP30030601255SLO
 Skupaj 4. semester      30 
 Skupaj 2. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet