Multimedijske komunikacije - 3. letnik - Multimedijske komunikacije

Koda predmeta3. letniksteberkontaktne ure
PALΣSΣK+SECTSJEZIK
 5. semester 
61022Obdelava zvoka, slik in videaOST45030751506SLO
61019Interaktivna multimedijaOST45030751757SLO
61020Prenos multimedijskih vsebinOST45030751506SLO
61021Konvergenčne multimedijske storitveOST45030751506SLO
61029Terminali in aplikacijeIST30030601255SLO
61031PersonalizacijaIST30030601255SLO
 Skupaj 5. semester      30 
 6. semester 
Diplomsko deloOST000025010SLO
30Praktično usposabljanjeOST000050020SLO
 Skupaj 6. semester      30 
 Skupaj 3. letnik      60 

pdf PDF


Legenda
P .. število ur predavanj
A .. število ur avditornih vaj
L .. število ur laboratorijskih vaj
∑S .. število ur samostojnega dela
∑K+S .. skupno število ur
ECTS .. število ECTS kreditov
OSP .. obvezni strokovni predmet
OST .. obvezni splošni predmet
IST .. izbirni strokovni predmet
ISP .. izbirni splošni predmet