Načrtovanje digitalnih vezij

Visokošolski učitelji: Možek Matej
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64223Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljen izpit “Digitalne strukture” ali "Razvoj digitalnih sistemov". Pogoj za opravljanje pisnega izpita je pozitivna ocena laboratorijskih vaj.

Vsebina:

 • VHDL: vedenjsko in strukturno modeliranje.
 • Načrtovanje na algoritemskem in registrskem nivoju (RTL).
 • Metode simulacije in "Testbench".
 • Modeliranje za sintezo.
 • Programabilna vezja PLD.
 • Osnove programabilnih vezij FPGA.
 • Kompleksna kombinacijska aritmetična vezja v VHDL: paralelni števniki, množilniki.
 • Načrtovanje končnih avtomatov z VHDL.
 • Različni načini implementacije končnih avtomatov - upoštevanje specifičnih lastnosti avtomatov.
 • Implementacija kompleksnega digitalnega sistema v jeziku VHDL.
 • Asinhronska sekvenčna vezja: sinteza, uporaba.
 • CORDIC algoritmi. Mikroprocesor.

Cilji in kompetence:

 • Načrtovanje kompleksnih digitalnih vezij s naprednimi načrtovalskimi orodji.
 • RTL opis sistema in načrtovanje digitalnih sistemov s HDL pristopom.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje:
 • Načrtovanje kompleksnih digitalnih vezij s naprednimi načrtovalskimi orodji na višjem nivoju.
 • Razumevanje postopkov in pristopov za načrtovanje digitalnih vezij.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijske vaje, naloge.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Brown, Stephen D. Vranesic, Zvonko G. "Fundamentals of digital logic with VHDL design", 2005 McGraw-Hill, ISBN 007-246085-7
 2. Katz, Randy H., Borriello, Gaetano "Contemporary logic design", 2005,
 3. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, ISBN 0-201-30857-6
 4. Mano, M. Morris, Kime, Charles R. "Logic and computer design fundamentals", 2008 Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 978-0-13-206711-9
 5. Parhami, Behrooz "Computer architecture : from microprocessors to supercomputers", 2005, Oxford University Press, ISBN 0-19-515455-X
 6. Branko Šter, Ljubo Pipan: Digitalne strukture, Zapiski predavanj, 2008
 7. Domača stran predmeta / Course homepage: http://ndv.fe.uni-lj.si
 8. Domača stran predmeta.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika