Vgradni sistemi

Visokošolski učitelji: Perš Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64202Opis predmeta

Vsebina:

 • Bistvene arhitekturne lastnosti vgradnih sistemov. Enoprocesorski in večprocesorski sistemi, porazdeljeni sistemi, komunikacijski sistemi. Sistemi v realnem času. Področja in primeri uporabe.
 • Operacijski sistemi (OS). OS v realnem času. OS za vgradne sisteme. Linux. Sistemski klici in funkcije.
 • Upravljanje procesov/opravil. Večopravilnost, večnitnost. Razvrščanje procesov/opravil.
 • Medprocesne komunikacije: kritično področje, sinhronizacija, semaforji, signali, deljen pomnilnik, cevi, sporočila, nabiralniki, s programskimi jeziki C/C++/Java.
 • Komunikacijske tehnologije, ISO OSI, TCP/IP, protokoli in storitve. Komunikacijske vtičnice. Koncept odjemalec strežnik.
 • Industrijske komunikacijske tehnologije in standardi. Komunikacije v realnem času.
 • Brezžične industrijske komunikacijske tehnologije in standardi. Senzorska omrežja.
 • Varnost v porazdeljenih sistemih.
 • Večprocesorski sistemi, oblike paralelizmov, pohitritev, učinkovitost, kaj ju omejuje, načrtovanje paralelnih/porazdeljenih algoritmov in programov.
 • Izbrani primeri vgradnih sistemov v avtomatiki/robotiki.
 • Izbrani primeri porazdeljenih sistemov v avtomatiki/robotiki.
 • Spoznati osnova načela in vodilne tehnologije vgradnih sistemov v avtomatiki in robotiki.


UN2-1-AI-VS-V2.pdf

Cilji in kompetence:

Spoznati osnova načela in vodilne tehnologije vgradnih sistemov v avtomatiki in robotiki.

Predvideni študijski rezultati:

 • Razmevanje osnovnih načel zgradbe in delovanja vgradnih sistemov v avtomatiki in robotiki.
 • Načrtovanje in razvoj programske opreme vgradnih sistemov v avtomatiki in robotiki.
 • Prenos pridobljenih spretnosti na druga področja uporabe, razumevanje OS, razvoj programske opreme.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja - teoretične osnove s praktičnimi prikazi.
 • Laboratorijske vaje - priprave na praktično delo, praktično delo s sodobnimi razvojnimi orodji na izbranih primerih vgradnih sistemov.
 • Domača projektna naloga s predstavitvijo in pisnim poročilom.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Tammy Noergaard, Embedded Systems Arhitecture - A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers, Elsevier, 2005, ISBN 0-7506-7792-9.
 2. R. Kamal, Embedded systems: Architecture, Programming, and Design, McGraw Hill, 2006.
 3. A. Tanenbaum, Computer Networks, 4th Eddition, Prentice Hall, 2003.
 4. F. Halsall, Computer networking and the Internet, 5th Ed.Addison Wesley, 2005.
 5. R. Zurawski, The industrial communication technology handbook, Boca Raton, Taylor & Francis, 2005.
 6. R. Stevens, S. Rago, Advanced programming in the UNIX environment, 2nd Ed., Addison Wesley, 2005.
 7. R. Stevens, B. Fenner, A. Rudoff, UNIX network programming, Vol. 1, 3rd Ed. Addison Wesley, 2004.
 8. C. Hallinan, Embedded Linux primer, Prentice Hall, 2007.
 9. T. Herbert, Linux TCP/IP Networking for Embedded Systems, CRM, 2006.
 10. Študijsko gradivo izvajalcev predmeta, predloge predavanj, predloge laboratorijskih vaj.
 11. Priročniki ponudnikov obravnavanih vgradnih sistemov, Internetni viri.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika