Kompleksni merilni sistemi

Visokošolski učitelji: Agrež Dušan

Visokošolski učitelji: , Bojkovski Jovan

Visokošolski učitelji: , Drnovšek Janko
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64233Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v prvi letnik podiplomskega študija

Vsebina:

 • splošni principi kompleksnih merilnih sistemov in merljivost pojavov
 • osnove kvantne metrologije
 • prilagajanje signalov in zmanjševanje šuma v elektronskih merilnih sistemih
 • plavajoče meritve in zaščita
 • merilna točnost, negotovost in obdelava rezultatov
 • merjenja po področjih (medicina, električna varnost, okolje, energetika, ...)

Cilji in kompetence:

 • razšititi in poglobiti znanje o kompleksnih merilnih sistemih ter merljivosti pojavov (vplivni paramteri, fizikalne omejitve, vedenje o sodobnih nanosenzorjih ter omejitvami pri uporabi le-teh, ...)
 • seznaniti se z osnovami kvantne metrologije (trenutno stanje in prihodnji razvoj skozi uporabo "časovnih diagramov" (roadmap) za načrtovanje
 • proučiti zahteve prisotne pri prilagajanju signalov različnih vrst (frekvenca, amplituda, moč, .. ) in zmanjševanju šuma v elektronskih merilnih sistemih
 • ugotoviti osnovne paramtere potrebne za uspešno izvajanje plavajočih meritev kot tudi optimalno izvedbo zaščit
 • podrobno spoznati sodobne definicije vezane na izračune merilnih negotovosti (simulacija s pomočjo Monte-Carlo metode), kot tudi obdelavo in prikazovanje merilnih rezultatov
 • ugotoviti ključne paramtere pri zagotavljanju kakovosti na posameznih področjih kot so medicina, električna varnost, okolje, energetika, ...

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: napredni pojmi iz področja kompleksnih merilnih sistemov, razumevanje ustroja kvantne realizacije osnovnih fizikalnih veličin, z poudarkom na realizaciji enote Kelvin, pojmi povezani z prilaganjem signalov in zmanjševanjem šuma, napredne metode za analizo in prikazovanje merilnih rezltatov, razumevanje merjenj na posameznih področjih kot so medicina, zaščita okolja, ...

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • seminarji,
 • laboratorijske vaje

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Drnovšek, J.; Bojkovski, J,: Kompleksni merilni sistemi, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko 2012
 2. Lang, T.T: Computerized Instrumentation. New York: John Wiley & Sons Inc. 1991
 3. Carr, J.J.: Elements of Electronic Instrumentation and Measurement. 3. izdaja. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 1996
 4. Morris, A.S.: The essence of measurement. London, New York: Prentice-Hall. 1996
 5. Lang, T.T: Electronics of measuring systems. Chichester, New York: John Wiley & Sons Inc. 1994
 6. Bentley, J.P.: Principles of Measurement Systems. 3. izdaja. New York: John Wiley & Sons Inc. 1995
 7. Morris, A.S.: Measurement and Instrumentation Principles. Oxford: Butterworth-Heinemann. 2001
 8. Regtien, P.P.L.: Measurement Science for Engineers. London, Sterling: Kogan Page Science. 2004Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika