Programska oprema komunikacijskih sistemov

Visokošolski učitelji: Sedlar Urban
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64239SOpis predmeta

Vsebina:

 • Operacijski sistemi. Procesi, niti, scheduling. Vhodni-izhodne naprave in gonilniki. Hramba podatkov, datoteke, datotečni sistemi.
 • Medprocesna komunikacija in sinhronizacija. Pomnilnik in upravljanje s pomnilnikom.
 • Podatkovne baze in transakcije.
 • Komunikacijski protokoli.
 • Metode razvoja programske opreme v telekomunikacijah.
 • Distribuirani sistemi.
 • Virtualizacija in računalništvo v oblaku.

Cilji in kompetence:

Študent se bo seznanil z osnovnimi načeli in delovanjem operacijskih sistemov in programske opreme v telekomunikacijah.

Predvideni študijski rezultati:

Predavanja na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša reševati v duhu timskega dela.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje.
 • Projektna naloga.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Modern Operating Systems, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall; 3rd ed (2007)
 2. Silberschatz A, Galvin P.B., Gagne G., Operating System Concepts, 7th ed, John Wiley &Son's, New York, 2004,
 3. Bic L.F., Shaw A.C, Operating Systems Principles, Prentice Hall, New Jersey, 2003,
 4. Benvenuti C., Understanding LINUX Network Internals, O'Reilly, 2005,
 5. Bovet .D.P., Cesati M., Understanding the Linux Kernel, O'Reilly, 2005.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 1 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi