Generatorji in transformatorji

Visokošolski učitelji: Miljavec Damijan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64218Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljene vse študijske obveznosti iz nižjih letnikov.

Vsebina:

 • Izgube v jedru, navitjih in dodatne izgube v generatorjih in transformatorjih. Vezave navitij (Y, D, Z). Vezava V (open delta). Problem magnetenja v generatorjih in transformatorjih. Dinamična analiza kratkih stikov pri generatorjih in transformatorjih. Vklopni pojav v generatorjih in transformatorjih. Segrevanje, ohlajenje in različni tipi hlajenja (ONAN, ONAF, OFAF…). Dušenje kratkih stikov. Osnovni preizkusi generatorjev in transformatorjev. Spremljanje staranja izolacije v generatorjih in transformatorjih.
 • Obratovalna stanja (otočno obratovanja, obratovanje na togem omrežju, sinhronski kompenzator). Nihanja generatorja. Sinhronska reaktanca. Tranzientna reaktanca. Subtranzientna reaktanca. Sistem »ne-enoto«. Generatorji in transformatorji predstavljeni s simetričnimi komponentami.

Cilji in kompetence:

Pridobitev poglobljenega znanja o lastnostih, konstrukcijskih značilnostih in možnostih uporabe različnih vrst generatorjev in transformatorjev.

Predvideni študijski rezultati:

Poudarek je na aplikativnih znanjih in razumevanjih, ki jih bodoči projektant oziroma uporabnik potrebuje pri izbiri, dimenzioniranju in uporabi generatorjev in transformatorjev.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, demonstracije, delo z računalniškimi orodji, laboratorijske vaje, seminarske naloge, projektno delo

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Jereb Peter, Damijan Miljavec: Vezna teorija električnih strojev, Založba FE in FRI 2008
 2. Bharat Heavy Electricals Limited: Transformers, McGraw-Hill, 2005
 3. S.V. Kulkarni, S.A. Khaparde: Transformer Engineering, Marcel Dekker, Inc., 2004
 4. James H. Harlow: Electric Power Transformer Engineering, CRC Press, 2003
 5. Aa. Carlson, J. Fuhr, G. Schemel, F. Wegscheider: Testing of Power Transformers,
 6. Pro Print GmbH for ABB, Düsseldorf, 2003
 7. Ion Boldea Variable Speed Generators, Taylor & Francis, 12. dec. 2010.
 8. Juha Pyrhonen, Tapani Jokinen, Valeria Hrabovcova, Design of Rotating Electrical Machines, John Wiley & Sons, 2009.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika