Svetlobna tehnika

Visokošolski učitelji: Bizjak Grega
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64254Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v 1. letnik

Vsebina:

Predmet je osredotočen na človeka in njegovo potrebo po svetlobi. S pomočjo izbranih poglavij bo predstavljen vpliv svetlobe na človeka in kako lahko te vplive skupaj z razsvetljavo in sodobnimi svetlobnimi viri uporabi za izboljšanje našega življenja. Sodobna razsvetljava naj ne bi samo omogočala dobrega vida ampak mora stimulirati naš celotni organizem. Poleg tega pa mora biti še energetsko učinkovita in imeti čim manjši vpliv na okolje. Vsebina je razdeljena na naslednja poglavja:

 • vidni vplivi svetlobe;
 • nevidni vplivi svetlobe;
 • fizikalne osnove svetlobe;
 • svetloba in barve;
 • fotometrija;
 • svetlobni viri;
 • svetilke;
 • razsvetljava z umetno svetlobo;
 • dnevna svetloba;
 • načrtovanje razsvetljave;
 • kakovostna cestna razsvetljava;
 • načrtovanje cestne razsvetljave.

Cilji in kompetence:

Pri predmetu se študent seznani z stanjem tehnike pri razsvetljavi. Pri tem spozna tudi, kako pomembna je razsvetljava za ljudi in kako se lahko s pravilno razsvetljavo izboljša delovne in bivalne pogoje pa tudi, kateri problemi so povezani z razsvetljavo z umetno svetlobo. Študent spozna metode za izračune razsvetljave in se nauči uporabljati ustrezna orodja za načrtovanje razsvetljave.

Predvideni študijski rezultati:

Predmet svetlobna tehnika nudi ustrezne informacije o razsvetljavni tehniki vključno z modernimi svetlobnimi viri in kontrolnimi sistemi. Z uporabo pridobljenega znanja je študent sposoben samostojno načrtovati notranjo in zunanjo razsvetljavo. Prav tako se nauči izvesti potrebne izračune in preverbe pri načrtovanju razsvetljave, ki so predvideni z mednarodnimi priporočili in standardi. S pomočjo praktičnega dela – načrtovanja razsvetljave, pridobi tudi izkušnje z uporabo programskih orodij za načrtovanje razsvetljave in je tako pripravljen na začetek kariere projektanta razsvetljave.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • vodeno projektno delo.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. BIZJAK, Grega, KOBAV, Matej Bernard, PRELOVŠEK, Mitja. Razsvetljava: učbenik. 1. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2013.
 2. BECKERS, Benoit (ur.). Solar energy at urban scale. London: ISTE; Hoboken: Wiley, cop. 2012.
 3. LENK, Ron, LENK, Carol. Practical Lighting Design with LED, IEEE Press, 2011
 4. VALBERG, Arne. Light Vision Color, John Wiley & Sons, Ltd, 2005
 5. ANDER, Gregg D. Daylighting Performance and Design, John Wiley & Sons, Ltd, 2003
 6. The IESNA Lighting handbook: reference and application, New York : Illuminating Engineering Society of North America, cop. 2011 ali 2000
 7. Fördergemeinschaft Gutes Licht - knjižice o razsvetljavi 200XŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 1 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi