Digitalno procesiranje v mehatroniki I

Visokošolski učitelji: Vončina Danjel
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64230Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v v prvi letnik druge stopnje študija elektrotehnike

Vsebina:

Osnovne komponente digitalnih sistemov, arhitekture mikrokrmilnikov, zgradba centralne procesne enote, instrukcijska beseda in instrukcijski cikel, tehnike naslavljanja, dekodirna logika, periferne enote (spominska vezja, števci, časovniki, A/D in D/A pretvorniki, senzorji), zbirni jezik, programiranje mikrokrmilnikov, obdelava podatkov v realnem času, podprogrami in prekinitveni podprogrami, razvojna orodja, komunikacijski vmesniki, serijski in paralelni komunikacijski protokoli, uporaba programirljivih logičnih vezij v sistemih močnostne elektronike, uporaba mikrokrmilnikov v močnostnih polprevodniških pretvornikih, pulzno-širinski modulatorji, načrtovanje mikrokrmilniško vodenih elektromotorskih pogonov, (elektronsko komutirani motor, reluktančni motor, koračni motor).

Cilji in kompetence:

Študent bo osvojil znanje o digitalnih sestavih, ki se uporabljajo za krmiljenje sistemov močnostne elektronike in elektromotorskih pogonov. Tako bo lahko samostojno ali timsko pristopil tudi k načrtovanju in izvedbi zahtevnejših mikrokrmilniških nalog na področju mehatronike.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje o uporabi mikrokrmilnikov v mehatronskih sistemih

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje in
 • projektne naloge.

Gradiva

 1. D. Ibrahim, "Microcontroller Based Applied Digital Control", John Wiley & Sons, 2006
 2. T. Kenjo, "Power Electronics for the Microprocessor Age", Oxford University Press, 1994
 3. T. Noergaard, "Embedded Systems Architecture", Elsevier, 2005
 4. J. Catsoulis, "Designing Embedded Hardware", O"Reilly, 2005
 5. R. J. Tocci, F. J. Ambrosio, "Microprocessors and Microcomputers", Prentice Hall, 2000
 6. F. Vahid, T. Givargis, "Embedded System Design - A Unified Hardware/Software Introduction", John Wiley & Sons, 2002

Spletna stran predmetaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika