Računalniški vid

Visokošolski učitelji: Perš Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64206Opis predmeta

Vsebina:

 • Uvod v računalniški vid. Področja uporabe in smeri razvoja.
 • Osnove vidnega zaznavanja, nastanek slike, vidno zaznavanje pri ljudeh.
 • Modeliranje in kalibracija sistemov za vidno zaznavanje.
 • Stereo vid. Stereo vid pri ljudeh. Modeliranje stereo sistemov. Epipolarna geometrija. Kalibracija stereo sistemov. Kalibracija "oko-roka".
 • Tehnike osvetlitve, strukturirana svetloba.
 • Pojavnost barv, predstavitev barv - barvni prostori.
 • Osnovno o predobdelavi, izboljšanju in obnavljanju slik.
 • Osnove analize slik, analiza robov, oglišč, področij, oblik.
 • Analiza zaporedij slik in videa, optični tok, polje gibanja.
 • Izbrani primeri uporabe na področjih avtomatike in robotike.
 • Spoznavanje osnovnih načel in tehnologij vidnega zaznavanja v inteligentnih sistemih avtomatike in robotike.

UN2-1-AI-RV-V1

Cilji in kompetence:

Spoznavanje osnovnih načel in tehnologij vidnega zaznavanja v inteligentnih sistemih avtomatike in robotike.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje osnovnih sestavin vidnega zaznavanja v sistemih avtomatike in robotike.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja - teoretične osnove s praktičnimi prikazi.
 • Laboratorijske vaje - priprave na praktično delo, praktično delo s sodobnimi razvojnimi orodji.
 • Domača projektna naloga.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. D. Forsyth, J. Ponce, Compuer vision, a modern approach, Prentice Hall, 2003.
 2. E. Trucco, A. Verri, Introductory techniques for 3-D computer vision, Prentice Hall, 1998.
 3. M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle, Image processing, analysis and machine vision, Chapman and Hall Computing series, 1993.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika