Vodenje robotov

Visokošolski učitelji: Mihelj Matjaž
Sodelavci: Podobnik Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64236Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v prvi letnik študija.

Vsebina:

Celotna vsebina je razdeljena v sledeče večje podsklope:

 • vodenje odprtih kinematičnih verig (robotski senzorji, vodenje v notranjih koordinatah in vodenje v zunanjih koordinatah),
 • vodenje zaprtih kinematičnih verig na osnovi sile interakcije (merjenje sil in navorov, impedančna regulacija sile, direktna regulacija sile) in
 • vodenje na osnovi robotskega vida (senzor robotskega vida, izračunavanje lege, vodenje na osnovi izračunane lege in slike kamere),
 • vodenje robotov na osnovi iterativnih učečih regulatorjev, spodbujevanega učenja in umetne inteligence,
 • uporaba Robotskega operacijskega sistema (ROS) za vodenje robotov.

Cilji in kompetence:

 1. Razumeti teoretične osnove vodenja odprtih in zaprtih kinematičnih verig ter vodenja na osnovi robotskega vida.
 2. Preveriti lastnosti izbranih shem vodenja na realnih sodobnih mehanizmih v laboratoriju.
 3. Združitev znanj Osnov robotike, Kinematike in dinamike robotov ter Vodenja robotov v funkcionalen robotski sistem.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • zasnovati vodenje odprtih in zaprtih kinematičnih verig na osnovi klasičnih pristopov in sodobnih metod na osnovi umetne inteligence,
 • sintetizirati vodenje z uporabo robotskega vida,
 • analizirati parametre regulacijskih sistemov, ki vplivajo na stabilnost,
 • integrirati relacije kinematike, diferencialne kinematike, statike in dinamike v namene vodenja industrijskih mehanizmov, haptičnih robotov ter pri vodenju drugih mehanskih sistemov,
 • izbrati ustrezen pristop in kompleksnost vodenja glede na konkreten mehanizem in predvidene naloge,
 • reševati specifičen primer robotske naloge s sodelovanjem v delovni skupini.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijsko delo v manjših skupinah, reševanje kompleksnejše nalog vodenja robota. Praktične vaje potekajo na večjem številu sodobnih industrijskih in drugih robotov, dodatno opremljenih s senzorji sil. Študenti imajo na voljo učbenik Vodenje robotov z vsebino predmeta. Vabljeni so gostujoči predavatelji iz slovenske industrije. Pri predmetu je posebna pozornost posvečena varnosti pri delu z roboti.

Spletna stran Katedre ze merjenja in robotiko

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. M.Mihelj, T. Bajd, M. Munih: Vodenje robotov, Založba FE in FRI, 2011
 2. B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo: Robotics - Modelling, Planning and Control, Springer 2009
 3. J.J. Craig: Introduction to Robotics - Mechanics and Control, Pearson, Prentice Hall, 2005
 4. M.W. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar: Robot Modeling and Control, John Wiley&Sons, Inc., 2006Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika