Načrtovanje in upravljanje komunikacijskih sistemov

Visokošolski učitelji: Bešter Janez

Visokošolski učitelji: , Sedlar Urban
Sodelavci: Pustišek Matevž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64242SOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Omrežja I,
 • Omrežne storitve,
 • Telekomunikacijski protokoli,
 • Digitalna obdelava signalov,
 • Matematika (verjetnost in statistika)

Vsebina:

 • Uvod v načrtovanje, modeliranje, vodenje in upravljanje telekomunikacijskih sistemov.
 • Načrtovanje sistemov in telekomunikacijski inženiring. Elastične in neelastične aplikacije, teorija prometa in teorija čakalnih vrst. Načrtovanje v tokokrogovno komutiranih sistemih. Načrtovanje v paketnih sistemih. Ozka grla in zamašitve v omrežju. Analiza učinkovitost in zmogljivosti.
 • Meritve značilnosti telekomunikacijskega prometa, omrežnih gradnikov in aplikacij, testi skladnosti.
 • Simulacije in emulacije omrežij: orodja in pristopi.
 • Koncepti zagotavljanja kakovosti storitev: statistični multipleks, presežno zagotavljanje kapacitete, rezervacija virov, nadzor dostopa, ločevanje storitev. Mehanizmi in protokoli za zagotavljanje kakovosti storitev v sodobnih omrežjih. Vrednotenje in merjenje prejete kakovosti. Srednja mnenjska vrednost.
 • Razpoložljivost, zanesljivost, dostopnost sistemov, redundance.
 • Energetski in tehnoekonomski vidiki načrtovanja omrežij.
 • Upravljanje in nadzor v telekomunikacijskih omrežjih: modeli za upravljanje telekomunikacijskih omrežij, protokoli in informacijski modeli, zaračunavanje. Operaterski procesi.

Cilji in kompetence:

 • Spoznavanje osnovnih telekomunikacijskega inženiringa pri konvergenčnih digitalnih komunikacijah. Spoznavanje problemov, ki nastopajo pri prenosu podatkov po neidealnem kanalu, ki vnaša popačenje in šum ter postopkov za njihovo odpravljanje. Spoznavanje različnih načinov za souporabo skupnega prenosnega medija predvsem pri brezžičnih komunikacijah, kjer je zmogljivost skupnega medija omejena, saj si vsi uporabniki delijo isti medij
 • Pregled in razumevanje pojmov načrtovanje, modeliranje, planiranje, merjenje, vodenje, upravljanje, emuliranje, simuliranje ter vrednotenje kakovosti v telekomunikacijskih omrežjih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih rešuje v timu.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Villy B. Iversen: Teletraffic Engineering and Network Planning, Technical University of Denmark, 2007.
 2. Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja: Communication Networks, Fundametnatl Concepts and Key Architectures, McGraw-Hill, 2000.
 3. Haojin Wang: Telecommunications Network Management, McGraw Hill, 2000.
 4. Članki, objavljenih v revijah, npr:
 5. IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije