Biomedicinske slikovne tehnologije

Visokošolski učitelji: Likar Boštjan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64214Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik študija.

Vsebina:

  • Pridobivanje biomedicinskih slik: s pomočjo digitalnih fotoaparatov in kamer v vidnem in nevidnem delu spektra elektromagnetnega valovanja, mikroskopske tehnike, rentgensko slikanje in računalniška tomografija, magnetno resonančno slikanje in ultrazvok – fizikalni principi, tehnologije in geometrije zajemanja, izvedbe in lastnosti naprav, nepravilnosti in kakovost slik.
  • Obnova, rekonstrukcija in kalibracija slik: modeliranje in ocenjevanje šuma, glajenje in ostrenje, statistično in prilagodljivo filtriranje, postopki za rekonstrukcijo slik, kalibracija in obnova sivinskih vrednosti in prostorskih nehomogenosti, geometrijska kalibracija slik.
  • Poravnava in integracija slik: delitev in uporaba postopkov poravnav, modeliranje geometrijskih preslikav in deformacij, določevanje in prileganje kontrolnih točk, poravnava na osnovi maksimizacije podobnosti, mere podobnosti in optimizacijski postopki, analiziranje in vrednotenje postopkov poravnav, primeri integracije slik.

Cilji in kompetence:

Spoznati naprave in tehnologije za pridobivanje biomedicinskih slik ter postopke za njihovo obnovo, rekonstrukcijo, kalibracijo in integracijo.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje in obvladovanje večdimenzionalnih podatkov: fizikalna ozadja, omejitve in nepopolnosti, informacijska vsebina, digitalna obdelava in upravljanje.

Metode poučevanja in učenja:

Teoretične osnove, postopke in primere uporabe študentje spoznajo na predavanjih, praktična znanja pa pridobijo z reševanjem nalog na laboratorijskih vajah.

Gradiva

Temeljna literatura in viri:

  1. Fundamentals of Medical Imaging
  2. Cambridge University Press, 2nd edition, 2009.
  3. Jerry L. Prince, Jonathan Links
  4. Medical Imaging Signals and Systems
  5. Prentice Hall, 2nd edition, 2014.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika