Električni servo sistemi

Visokošolski učitelji: Ambrožič Vanja
Sodelavci: Nemec Mitja
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64231Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Potrebna predznanja iz matematike, osnov elektrotehnike, meritev in električnih strojev.
 • Pogoj za opravljanje izpita so opravljene vaje.

Vsebina:

Definicija servo pogonov, pomanjkljivosti klasičnih pristopov, napetostno/frekvenčno napajanje izmeničnih strojev. Krmiljenje pretvorniških vezij in modulacijske metode. Vektorski modeli izmeničnih strojev in primerjava z enosmernimi stroji, teorija orientacije polja, regulacija servo pogonov z asinhronskimi, sinhronskimi, elektronsko komutiranimi in reluktančnimi motorji. Najnovejše metode krmiljenja in regulacij izmeničnih strojev. Brezsenzorska regulacija. Diskretne regulacije in teorija multivariabilnih sistemov na področju servopogonov. Mikroprocesorski sistemi v servopogonih.

Cilji in kompetence:

Spoznavanje servopogonov, ki so osnova sodobne mehatronike, kompleksnosti njihove regulacije, integiranja komponent in problematike izbire primernega motorja.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje: Študent se bo seznanil z nalogami servo pogonov, možnostmi in problemi realizacije pri uporabi različnih strojev ter najsodobnejšimi regulacijskimi pristopi.
 • Uporaba: Konkretni izračuni in optimiziranja regulacijskih zank skozi primere različnih elektromotorskih pogonov. Modeliranje splošnih diskretnih in multidimenzionalnih sistemov.
 • Refleksija: Skozi simulacije in testiranja reguliranih pogonov bo možna primerjava med idealnimi, teoretičnimi modeli in industrijskimi pogoni v realnem, z motnjami obremenjenem okolju.
 • Prenosljive spretnosti: Uporaba informacijske tehnike: samostojno sestavljanje simulacijskih modelov reguliranih pogonov - Računske spretnosti: izračun in optimiziranje parametrov regulatorjev.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in obvezne laboratorijske vaje na simulacijskih in laboratorijskih modelih.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Vanja Ambrožič:« Električni servo pogoni«, knjiga – objava tekom 2015
 2. Vanja Ambrožič: »Mikroračunalniki v močnostni elektroniki«, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2001
 3. Leonhard W.: “Control of Electrical Drives”, Springer, Berlin, 2001
 4. Bose B. K.: “Modern Power Electronics and AC Drives”, Prentice Hall, 2002
 5. Vas P.: “Sensorless Vector and Direct Torque Control”, Oxford University Press, Oxford, 1998

Spletna stran predmetaŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika