Energetika (Modul E)

Visokošolski učitelji: Mihalič Rafael
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64267Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik

Vsebina:

Vloga izkoriščanja energetskih virov pri razvoju civilizacije in družbe, globalni pogled na problematiko oskrbe z energijo, razdelitev energetskih virov in osnovne energetske pretvorbe, konvencionalni viri energije (premog, nafta, plin, vodne sile, jedrska energija, les), za vsakega od virov:nastanek in osnovne značilnosti, osnovni fizikalni principi in tehnologija izkoriščanja, svetovni potenciali, izkoristki, osnovni ekonomski kazalci izkoriščanja, trend porabe, zaloge in poraba v Sloveniji. Nekonvencionalni viri energije (energija sonca, vetra, bibavice, odpadkov, šote, biomase, fuzije, vodikova tehnologija, direktne termične pretvorbe v električno energijo, termoionske pretvorbe, magnetohidrodinamski generatorji). Za vsakega od virov:nastanek in osnovne značilnosti, osnovni fizikalni principi in tehnologija izkoriščanja, svetovni potenciali, izkoristki, osnovni ekonomski kazalci izkoriščanja, trend porabe, zaloge in poraba v Sloveniji. Dileme in tehnične težave zadovoljevanja energetskih potreb z energijo iz sonaravnih virov, vpliv energetskih pretvorb na okolje, ekonomsko ovrednotenje zadovoljevanja energetskih potreb, pogled v prihodnost

Cilji in kompetence:

Slušatelj si bo ustvaril širši pogled na problem oskrbe z energijo, saj do napačnih odločitev na področju oskrbe z energijo prihaja ravno zaradi parcialnega pogleda na problematiko. Poznal bo osnovne značilnosti, tehnične možnosti izkoriščanja ter ekonomske kazalce in perspektive pri izrabi primarnih energentov - globalni vidik in slovenske razmere. Spoznal bo prednosti in omejitve uporabe sonaravnih virov za zadovoljevanje energetskih potreb.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje osnovnih zakonitosti pri pretvarjanju primarnih energetskih virov v ljudem uporabne oblike,
 • poznavanje globalnih energetskih tokov in trendov,
 • poznavanje vidikov oskrbe (zaloge) in porabe energentov,
 • razumevanje energetske politike.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijske vaje, vodeno projektno delo

Gradiva

 1. Požar. H.:Osnove energetikeI, II, III, Školska knjiga, Zagreb, 1992
 2. Cleveland, Cutler J., Ayres, Robert U.:Encyclopedia of energy : San Diego, Oxford : Academic Press, cop. 2004
 3. J. Voršič:Pretvarjanje v električno energijo Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1996
 4. Denno, K.: Power system design and applications for alternative energy sources, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1989
 5. Willis, H. Lee, Scott, Walter G.: Distributed power generation : planning and evaluation, New York, Basel : M. Dekker, cop. 2000
 6. Smil, Vaclav :Energy at the crossroads : global perspectives and uncertainties : Cambridge, Massachusetts, London, England :MIT Press, cop. 2005
 7. Medved, Sašo, Novak, Peter: Varstvo okolja in obnovljivi viri energije, Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2000Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 1 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi