Materiali in tehnologije (Modul F)

Visokošolski učitelji: Vončina Danjel
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64269Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v v prvi letnik druge stopnje študija elektrotehnike

Vsebina:

Razdelitev elektrotehniških materialov, postopki za določanje lastnosti materialov, kristalografija in izbrane kristalne strukture, kovinski materiali, topnost kovin, zlitine, hladno preoblikovanje kovin, izbrani kovinski materiali in njihove lastnosti, materiali za električne kontakte, kontaktna napetost, termoelektrični pojavi, elektrokemični členi, vodik in gorivne celice, uporovni materiali, superprevodni materiali, spajke in spajkalna zaščitna sredstva. Magnetni materiali: razdelitev magnetnih materialov, magnetni moment pri feromagnetnih materialih, magnetna anizotropija, domene in pregrade, tehnologije izdelave mehkomagnetnih in trdomagnetnih materialov, primeri uporabe magnetnih materialov. Izolacijski materiali oz. dielektriki: vrste polarizacij v snoveh, dielektrične izgube, termoplasti, duroplasti, elastomeri, kompoziti, plini, tekočine, anorganski dielektriki.

Cilji in kompetence:

Študenti pridobijo znanje o materialih, ki se uporabljajo v elektrotehniki. S poznavanjem električnih, mehanskih in drugih fizikalnih lastnosti materialov lahko aktivno sodelujejo pri načrtovanju električnih strojev in naprav na področju močnostne elektronike in energetike. Poleg tega pridobijo znanje o postopkih za izdelavo, za preoblikovanje in za izboljšanje specifičnih lastnosti materialov.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje zgradbe elektrotehniških materialov, njihovih fizikalnih, kemičnih in mehanskih lastnosti. Pridobil bo znanje o izdelavnih postopkih materialov na področju močnostne elektrotehnike. Študent bo poznal tudi postopke za izboljšanje specifičnih lastnosti materialov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijske vaje, strokovne ekskurzije.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. E. Ivers-Tiffee, W. von Munch, "Werkstoffe der Elektrotehnik", Teubner, 2004
 2. P. Campbell, "Permanent Magnet Materials and their Application", Cambridge University Press, 1994.
 3. E. Steingroever, G. Ross, "Magnetization, Demagnetisation and Calibration of Permanent Magnet Systems", Magnet-Physik, Köln, 1997.
 4. C. P. Poole, "Handbook of Supeconductivity", Academic Press, 2000
 5. Gerhard Fasching, "Werkstoffe für die Elektrotechnik", Springer Verlag, Wien, 1984.
 6. Carl H. Hamann, Andrew Hamnett, Wolf Vielstich, "Electrochemistry", Wiley-VCH, Weinheim, 1998.
 7. Michaeli, Greif, Wolters, Vossebürger, "Technologie der Kunststoffe", Carl Hanser Verlag München, 1998.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije