Terminalske naprave in uporabniški vmesniki (Modul G)

Visokošolski učitelji: Sodnik Jaka
Sodelavci: Jakus Grega
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64270Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik študija.

Vsebina:

 • Komunikacija med človekom in strojem: predstavitev področja in zgodovinski pregled.
 • Človeška zaznava in obdelava informacij: čutila, spomin, razmišljanje, emocije, ergonomija.
 • Lastnosti terminalne opreme: vhodno-izhodne naprave, povezljivost, zgradba, funkcionalnost.
 • Delovanje terminalske opreme: vhodne tehnologije in pripadajoče tehnike, senzorji in biometrika, vizualni vmesniki, zvočni vmesniki, haptični vmesniki, multimedijski vmesniki, vgrajeni sistemi, mobilne naprave.
 • Načrtovanje interakcije človek-stroj: vizualna interakcija, govorna interakcija, večmodalna in mobilna interakcija, interakcija in splet, virtualna okolja.
 • Načrtovanje, razvoj in ovrednotenje uporabniških vmesnikov z upoštevanjem specifičnih omejitev različnih terminalov in zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje.
 • Specifični uporabniški vmesniki in načini interakcije: medicina, vozila in letala, igre, starejši uporabniki, slepi in slabovidni.

Cilji in kompetence:

 • Študenti bodo spoznali tehnološke razlike in specifičnosti sodobnih terminalnih naprav in
 • bodo sposobni načrtati, razviti in ovrednotiti učinkovit in uporabniku prilagojen uporabniški vmesnik.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje lastnosti in omejitev terminalne opreme, problemov pri načrtovanju uporabniških vmesnikov ter problemov pri interakciji med človekom in strojem.
 • Razumevanje osnovnih postopkov in zahtev pri načrtovanju terminalne opreme, uporabniških vmesnikov in prilagodljivih aplikacij.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja s praktičnimi demonstracijami, laboratorijske vaje in izdelava samostojnega projekta pod mentorstvom asistenta.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. Russell Beale, Alan J. Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd: Human-computer Interaction, Prentice Hall, (February 1997), 1997, ASIN 0134372115
 2. Serengul Smith-Atakan: Human-Computer Interaction, Middlesex University Press, 2006, ISBN-13: 978-184480454-2
 3. Human Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, Edited by Julie A.Jacko, CRC Press, Taylor&Francis Group, 2012, ISBN 978-1-4398-2943-1.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije