Analiza medicinskih slik

Visokošolski učitelji: Špiclin Žiga
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64279Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v 2. letnik podiplomskega magistrskega študijskega programa druge stopnje Elektrotehnika

Vsebina:

Uvod: področja uporabe analize medicinskih slik.

Razgradnja in kvantitativna analiza: delitev in uporaba postopkov, prilagodljivo upragovljanje, razgradnja na osnovi odvodov, razgradnja s širjenjem, združevanjem in razdruževanjem področij, razgradnja na osnovi razvrščanja, razgradnja na osnovi poravnave modelov, opisovanje slik z matematičnimi in fizikalnimi modeli, opisovanje z osnovnimi komponentami, statistični modeli pojavnosti in oblike.

Računalniško podprta diagnostika: izbira in izločanje značilnic, odločitvene funkcije, razvrščanje na osnovi mer razdalj in rojenja, statistično razvrščanje, mehko razvrščanje, nevronske mreže. Osnove ROC (receiver operating characteristics) analize. Področja uporabe računalniško podprte diagnostike.

Slikovno vodeni posegi: slikovni in neslikovni sistemi za sledenje in navigacijo, načrtovanje in prikazovanje posegov, poravnava slik, modelov in načrtov posegov s pacientom in s slikami pacienta, vrednotenje zanesljivosti in točnosti posegov, področja uporabe slikovno vodenih posegov.

Cilji in kompetence:

Razložiti in demonstrirati principe kvantitativne analize medicinskih slik, ki je danes nepogrešljiva pri postavljanju diagnoze, načrtovanju, simulaciji in izvedbi posega ter pri spremljanju učinkov posega oziroma napredovanja bolezni. Spoznati postopke za razgradnjo in kvantitativno analizo ter postopke za samodejno diagnostiko in vodenje medicinskih posegov na osnovi slikovnih podatkov in informacij.

Predvideni študijski rezultati:

Študent se bo naučil izločati, modelirati in analizirati informacijo, ki je vsebovana v medicinskih slikah, ter uporabiti to informacijo za boljšo diagnostiko, zdravljenje in spremljanje učinkov zdravljenja ter napredovanja bolezni.

Metode poučevanja in učenja:

Teoretične osnove, postopke in primere uporabe študentje spoznajo na predavanjih, praktična znanja pa pridobijo z reševanjem nalog na laboratorijskih vajah.

Gradiva

  1. Wolfgang Birkfellner. Applied Medical Image Processing, Second Edition: A Basic Course. CRC Press; 2 edition, 2014.
  2. Isaac Bankman. Handbook of Medical Image Processing and Analysis, Second Edition (Academic Press Series in Biomedical Engineering), Academic Press; 2 edition, 2008.
  3. Michael Fitzpatrick and Milan Sonka. Handbook of Medical Imaging, Volume 2. Medical Image Processing and Analysis (Parts 1 and 2) (SPIE Press Monograph Vol. PM80/SC), SPIE Publications; Reprint edition, 2009.
  4. Terry Peters, Kevin Cleary. Image-Guided Interventions: Technology and Applications, Springer, 1st edition, 2008.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika