Integrirani pogonski sistemi

Visokošolski učitelji: Fišer Rastko
Sodelavci: Drobnič Klemen
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64292Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Trendi razvoja električnih pogonskih motorjev in reguliranih pogonov. Prehodni pojavi, dinamična stanja elektromotorskih pogonov, energijske izgube med prehodnimi pojavi in njihovo zmanjšanje. Uporaba računalniških orodij in metod za modeliranje, simuliranje in vrednotenje obratovalnih stanj elektromotorskih pogonov.

Pogoni z motorji malih moči in posebnih konstrukcijskih izvedb. Mnogofazni motorji in pretvorniki. Pogonski sistemi z linearnimi motorji. Električni pogonski sistemi v cestnih in tirnih vozilih (glavni pogoni, pomožni pogoni). Sistemi električne vleke - klasični, moderni, smeri razvoja. Pogonski sistemi in pretvarjanje električne energije v vetrnih elektrarnah.

Nadzor stanja in diagnostika elektromotorskih pogonov. Detekcija električnih okvar in mehanskih poškodb pogonskih motorjev med obratovanjem. Avtomatizacija monitoringa v integriranem sistemu vodenja in nadzora elektromotorskih pogonov (on-line sistemi). Uporaba detekcije in diagnostike napak v kontroli kakovosti izdelave velikoserijskih motorjev.

Cilji in kompetence:

Pridobiti poglobljena teoretična in praktična znanja o sodobnih izvedbah integriranih elektromotorskih pogonov.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo spoznal zgradbo in principe delovanja zahtevnih integriranih pogonskih sistemov. Seznanil se bo z vrsto posebnih izvedb pogonskih motorjev, ki odstopajo od običajne konstrukcije s ciljem zagotavljanja optimalnega obratovanja. Razumel bo vlogo in izvedbo vezij močnostne elektronike v sklopu pogonskih sistemov. Z uporabo matematičnega modeliranja bo sposoben razviti in uporabljati simulacijske modele obratovalnih stanj električnih pogonov.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje s predhodnimi pripravami,
 • individualni seminar.

Gradiva

 1. R. Fišer, K. Drobnič, Interno študijsko gradivo v pisni in elektronski obliki (Internal study material).
 2. P. Krause, O. Wasynczuk, S. Sudhoff, S. Pekarek, Analysis of Electric Machinery and Drive Systems, IEEE Press, Wiley, 2013.
 3. R. Krishnan, Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives, CRC Press, 2010.
 4. M. Jadrić, B. Frančić, Dinamika električnih strojeva, Graphis, 2004.
 5. A. M. Trzynadlowski, Control of Induction Motors, Academic Press, 2001.
 6. C. M.Ong, Dynamic Simulation of Electric Machinery, Prentice Hall, 1998.
 7. I. Boldea, S. A. Nasar, Linear Motion Electromagnetic Devices, Taylor&Francis, 2001.
 8. U. Riefenstahl, Elektrische Antriebstechnik, B.G. Teubner Stuttgart, Leipzig, 2000.
 9. P. Tavner, L. Ran, J. Penman, H. Sedding, Condition Monitoring of Rotating Electrical Machines, IEEE Press, Wiley, 2008.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika