Industrijska informatika (Modul H)

Visokošolski učitelji: Mušič Gašper
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64319Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v podiplomski magistrski študijski program druge stopnje.

Vsebina:

Modeliranje informacijskih, proizvodnih in logističnih sistemov. Zvezni, hibridni in diskretno-dogodkovni modeli. Modelirni jezik UML.

Diskretno-dogodkovna simulacija. Naključne spremenljivke in naključni procesi, sistemi čakalnih vrst. Izvedbe diskretno-dogodkovne simulacije in interpretacija rezultatov. Programska orodja za diskretno-dogodkovno simulacijo. Vizualizacija in animacija v simulaciji. Primeri simulacije proizvodnih in logističnih sistemov.

Kompleksni krmilni sistemi. Programirljivi krmilniki v industrijski avtomatizaciji. Standardi razvoja programske opreme krmilnih sistemov, standardni programski jeziki. Modularni in objektno usmerjeni pristopi, načrtovanje z modeli.

Industrijska komunikacijska omrežja. Področna vodila, industrijski Ethernet. Odprta povezljivost in standardi.

Programska oprema za spremljanje, nadzor in vodenje tehnoloških procesov, sistemi SCADA, programska oprema za zbiranje in analizo podatkov, načrtovanje in izvedba vmesnikov HMI.

Podatkovne baze. Relacijski podatkovni model. Povpraševalni jezik SQL. Modeliranje podatkov. Sistemi za upravljanje podatkovnih zbirk.

Cilji in kompetence:

 • Osnove industrijske informatike, predstavitev gradnikov informacijske infrastrukture za spremljanje, nadzor in vodenje tehnoloških procesov.
 • Načela modeliranja in simulacije informacijskih, proizvodnih in logističnih sistemov.
 • Razvoj programske opreme kompleksnih krmilnih sistemov, izvedba sistemov za spremljanje in nadzor tehnoloških procesov.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje gradnikov in metod načrtovanja sistemov industrijske informatike. Ovrednotenje razpoložljivih informacijskih tehnologij glede na potrebe tehnološkega procesa. Sposobnost izbire primernih razvojnih programskih orodij in izdelava aplikativne programske opreme za spremljanje, nadzor in vodenje.
 • Razumevanje osnov modeliranja in simulacije diskretno-dogodkovnih sistemov. Uporaba orodij za diskretno-dogodkovno simulacijo pri analizi in načrtovanju industrijskih informacijskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja in laboratorijske vaje.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. T. Boucher, A. Yalcin, Design of Industrial Information Systems, Academic Press, 2006.
 2. T. T. Allen, Introduction to Discrete Event Simulation and Agent-based Modeling, Springer, 2011
 3. R. Zurawski, The Industrial Information Technology Handbook, CRC Press, 2005.
 4. K.-H. John, M. Tiegelkamp, IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems, Second editon, Springer, 2010.
 5. S. Strmčnik, R.Hanus, Đ. Juričić, R. Karba, Z. Marinšek, D.Murray-Smith, H. Verbruggen, B. Zupančič, Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov, 1. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1998.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika