Internetne storitve in aplikacije (Modul J)

Visokošolski učitelji: Košir Andrej

Visokošolski učitelji: , Sedlar Urban
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64301SOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik predmeta

Vsebina:

 • Evolucija razvoja informacijsko-komunikacijskih storitev.
 • Pregled aktualnih storitvenih področij: komunikacije, informacije, zabava, internet stvari.
 • Storitvene arhitekture in tehnologije za zagotavljanje: operaterskih glasovnih storitev (IP telefonija), operaterskih multimedijskih storitev (IP televizija), internetnih (over-the-top) storitev, spleta, peer-to-peer sistemov in interneta stvari.
 • Računalništvo v oblaku.
 • Poslovni vidiki.
 • Uporabniški vidiki: terminalna oprema, dostopnost, uporabniška izkušnja.
 • Kibernetska varnost na aplikacijskem in uporabniškem nivoju
 • Regulatorni vidiki, varovanje podatkov in SLA

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati pregled osnovnih načel delovanja sodobnih internetnih storitev s stališča uporabljanih arhitektur, tehnoloških aspektov in razvojnih ekosistemov. Razumevanje problematike zajema podatkov, obdelave in distribucije po internetnih omrežjih.

Študenti bodo pridobili potrebna znanja in veščine s teh področij

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje arhitektur in uporabljanih tehnologij v internetnih storitvah. Poznavanje tehnoloških aspektov celotne verige od ponudnikov storitev do končnih uporabnikov oz. terminalne opreme. Poznavanje poslovnih, varnostnih in regulatornih vidikov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. E-izobraževanje. Ogledi in vabljeni predavatelji.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. Plevyak Thomas, Sahin Veli, Next Generation Telecommunications Networks, Services, and Management, IEEE Press Series on netwroks and Services management, 2010, 328 str., ISBN: 978-0470575284
 2. Mitra, S., G. Bhatnagar , S. Mehta, Introduction to Multimedia Systems, Academic Press, 2001, 300 str., ISBN: 0-12500-452-4
 3. Benoit Herve, Digital Television: Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB Framework, Focal Press, Third Edition, 2008, 978-0-240-52081-0
 4. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 2 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi