Seminar iz inteligentnega vodenja (Modul H)

Visokošolski učitelji: Mušič Gašper
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64275Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v podiplomski magistrski študijski program druge stopnje.

Vsebina:

Samostojno projektno delo na različnih področjih uporabe inteligentnega vodenja:

 • Sodobne metode modeliranja, simulacije in identifikacije za vodenje.
 • Vodenje kompleksnih sistemov. Načrtovanje kompleksnih, multivariabilnih sistemov vodenja s klasičnimi metodami hierarhičnega vodenja, metodami internih notranjih modelov, oblikovanja glavnih poti in premikanja polov.
 • Adaptivno vodenje. Osnovni principi adaptivnih sistemov, regulatorji za adaptivno vodenje, samonastavljivi regulatorji, razporejanje parametrov in ojačenja, parametrsko adaptivni sistemi in modelno referenčni sistemi.
 • Prediktivno vodenje. Pregled najpomembnejših principov in metod prediktivnega vodenja.
 • Vodenje na osnovi nelinearnih modelov. Načrtovanje regulatorjev za nelinearne sisteme vodenja. Prediktivno vodenje na osnovi mehkih modelov. Adaptivno vodenje na osnovi mehkih modelov.
 • Planiranje in vodenje proizvodnje. Metode umetne inteligence, hevristični postopki, uporaba več-agentnih sistemov v planiranju in razvrščanju.

Cilji in kompetence:

Seminar združuje znanja strokovnih predmetov celotnega študija in omogoča študentu poglobljeno samostojno projektno delo.

Predvideni študijski rezultati:

 • Sposobnost samostojnega pristopa k načrtovanju sistemov in vodenja.
 • Uporaba znanj s področja strokovnih predmetov za praktično realizacijo inteligentnih sistemov in sistemov za vodenje.
 • Poznavanje projektnega dela in razumevanje dinamike izvajanja projektov avtomatizacije in vodenja procesov.

Metode poučevanja in učenja:

Mentorsko vodeno projektno delo, javna predstavitev rezultatov projekta.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. R. Isermann, Adaptive Control Systems, 1991.
 2. K. J. Astrom, B. Wittenmark, Adaptive control, Second edition, Addison-Wesley, 1995.
 3. E. F. Camacho, C. Bordons, Model predictive control, Second edition, Springer, 2007.
 4. J. M. Maciejowski, Predictive control with constraints, Prentice Hall, 2001.
 5. M. L. Pinedo, Planning and Scheduling in Manufacturing and Services, Second edition, Springer, 2009.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika