Visokofrekvenčna tehnika

Visokošolski učitelji: Vidmar Matjaž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski, zimski
Koda predmeta: 64304Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik predmeta

Vsebina:

Visokofrekvenčni polprevodniki: diode in tranzistorji. Različni polprevodniki: prepovedan energijski pas in mobilnost nosilcev. Delovna točka ojačevalnika, razredi A,B,C. S-parametri. Stabilnost ojačevalnika. Toplotni šum ojačevalnika. Šumno število. Meritev šuma. Zasičenje ojačevalnika, definicija P1dB. Inter-modulacijsko popačenje, presečna točka IMD. Nelinearna visokofrekvenčna vezja: mešalnik in omejevalnik. Koncentrirani LC in votlinska električna sita. Piezoelektrični mehanski resonatorji, kremenčevi kristali in SAW naprave. Električni oscilatorji. Kratkoročna in dolgoročna stabilnost. Fazni šum oscilatorja. Frekvenčni sintetizatorji. Fazno-sklenjene zanke, stabilnost zanke in fazni šum. Izvedba radijskega oddajnika. Zasnova radijskega sprejemnika: homodinski, heterodinski in ničelna medfrekvenca. Izločanje nosilca in takta v sprejemniku.

Cilji in kompetence:

Spoznavanje specifičnih elementov vezij in sistemov za visoke frekvence. Spoznavanje specifičnih postopkov meritev, analize in sinteze vezij za visoke frekvence. Spoznavanje osnovnih sistemskih znanj o radio-komunikacijah.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • izmeriti osnovne gradnike radijskih oddajnikov in sprejemnikov
 • določiti občutljivost radijskega sprejemnika in izmeriti njegovo šumno število
 • izmeriti izhodno moč, izkoristek in intermodulacijsko popačenje radijskega oddajnika
 • izbrati primerna sita v različnih tehnologijah za radijsko opremo
 • določiti fazni šum visokofrekvenčnega oscilatorja
 • načrtovati radijski frekvenčni sintetizator s fazno-sklenjeno zanko
 • izbrati najprimernejšo tehnologijo za radijski sprejemnik

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Gradiva

 1. http://lso.fe.uni-lj.si/studij/vt/
 2. Skripta laboratorijskih vaj: http://lso.fe.uni-lj.si/literatura/vt.pdf
 3. Zapiski snovi: http://lso.fe.uni-lj.si/literatura/vt.zap.pdf
 4. Posnetki predavanj: https://youtube.com/playlist?list=PLrQJt3OUetCDH1RF3jxrwN-Qotj2CFxmI
 5. Posnetki laboratorijskih vaj: https://youtube.com/playlist?list=PLrQJt3OUetCCooyVTF4wdA3dcnS3qh4UW
 6. Kostevc, D., Poglavja iz mikrovalov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2005
 7. Lee, H. T., Planar Microwave Engineering, Cambridge University Press, 2004 Schwierz, F., Liou, J. J., Modern Microwave Transistors, Wiley, 2003
 8. Misra, D. K., Radio-Frequency and Microwave Communication Circuits, Wiley, 2004Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika