Fizika snovi

Visokošolski učitelji: Gyergyek Tomaž

Visokošolski učitelji: , Kralj-Iglič Veronika
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64312Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis na študij na fakulteti za elektrotehniko

Vsebina:

Eksperimentalne osnove kvantne mehanike. Principi kvantne mehanike. Nekaj preprostih primerov iz kvantne mehanike. Vodikov atom. Atomi z več elektroni. Osnove statistične termodinamike. Elektronski plin. Samoorganizacija molekul. Fizika elektrolitov. Elektroni v kovinah. Električni tok v snovi. Energijski pasovi v kristalih. Polprevodniki. Dielektrične lastnosti snovi. Magnetne lastnosti snovi. Superprevodnost. Osnove mehanike kontinuov in hidrodinamike. Kinetični in magnetohidrodinamski (MHD) opis plinske plazme.

Cilji in kompetence:

Pridobljeno znanje naj študentom omogoči razumevanje električnih lastnosti snovi, med drugim lastnosti polprevodnikov, kovin, superprevodnikov, elektronskega plina, elektrolitskih raztopin in plinske plazme na nivoju, ki se ga pričakuje od magistra elektrotehnike.

Predvideni študijski rezultati:

 1. Znanje in razumevanje znanje osnov kvantne mehanike in statistične fizike.
 2. Uporaba pridobljenih matematičnih znanj pri delu z materiali na raznih področjih elektrotehnike.
 3. Razumevanje električnih lastnosti snovi.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • seminarji/računske vaje.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. J. Strnad, Fizika III in IV del, DZS, Ljubljana, vsakokratna nova izdaja
 2. L. Solymar, D. Walsh, Lectures on the electrical properties of materials, Clarendon Press, Oxford, 1970.
 3. S. Poberaj, Fizika snovi, Založba FE in FRI, 1976
 4. B.H. Brandsen, C.J. Joachain, Quantum Mechanics, Prentice Hall, vsakokratna nova izdaja
 5. R. A. Serway: Physics (international edition), Sounders Golden Sunburst Series, vsakokratna nova izdaja
 6. A. Iglič: Električne lastnosti snovi, Založba FE in FRI, 2009
 7. A. Iglič, D. Drobne, V. Kralj-Iglič, Nanostructures in Biological Systems, Pan Stanford, Singapore, 2013 (in print)
 8. I. Supek, Teorijska fizika i struktura materije, Školska knjiga Zagreb, 1990Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika